Запитване за
Анализ

* Можете също така да направите запитване и на телефон
0888 809 081
Опитай отново

За нас

Изпитвателна лаборатория „ЦЕНТРАЛ” е създадена през 2009 година като независимо звено към „ШИПКА ГРУП”АД Дейността на лабораторията е в съответствие с изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране” и включва органолептичен, физикохимичен и микробиологичен анализ на води и натривки.

Нашият екип

Виктор Дончев

IT Специалист

Проучване & Анализ

Вера Стайкова

Микробиолог

Отговорник по качеството

Инж. Снежана Дончева

Доктор на химическите науки

Основател на ЛАБ ЦЕНТРАЛ

Калина Попжелева

Химик

Лаборант

Петранка Иванова

Лаборант

Лаборант

За екипа на Изпитвателната лаборатория

Анализите на водата в Изпитвателна Лаборатория "ЦЕНТРАЛ" към "ШИПКА ГРУП" АД се извършват от високо квалифицирани специалисти с използване на съвременна техника и качествени реактиви. Всичко това обеспечава висока точност на определяне на резултатите. Критерий за оценка на качеството на изпитванията в Изпитвателна Лаборатория "ЦЕНТРАЛ" са участиата й в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност, организирани в страната и чужбина..

Услуги

Почви / Утайки

Физикохимични, микробиологични и паразитологични изпитвания

Същите анализи се извършват и за третирани био отпадъци (компост).

Води

Изпитване на води, натривки и смивки
 • Къде

  На територията на България

 • Срок

  В рамките на седмица след запитване

 • Цени

  По запитване

 • Работно време

  от 9 до 18ч
  Понеделник до Петък

 • Телефон

  0 8999 444 55

Изпитвателна лаборатория „ЦЕНТРАЛ” към „ШИПКА ГРУП”АД разполага със сертифицирани специалисти за извършване на дейности по вземане на проби (извадки) от води и храни от растителен и животински произход за последващи изпитвания.

Храни

Микробиологични изпитвания на готови за консумация храни
 • Къде

  На територията на България

 • Срок

  В рамките на седмица след запитване

 • Цени

  По запитване

 • Работно време

  от 9 до 18ч
  Понеделник до Петък

 • Телефон

  0 8999 444 55

През Октомври 2017г Лаборатория "ЦЕНТРАЛ" кандидатства за акредитеация по водите.

Как работим

Ние предлагаме индивидуален подход към всяка проба. Лабораторията препоръчва на клиента определена група показатели за анализ в зависимост от предназначението на водата и спецификата на водоизточника. Клиентът има право сам да определи показателите, по които иска да бъде извършено изпитването и да посочи метода за изпитване. Ние можем да извършим услугата по изпитване само по един, два или повече показателя в зависимост от желанието на клиента, което се регистрира с подаването на Заявка за лабораторно изпитване или друг документ за възлагане на изпитването /възлагателно писмо, договор и др./ Всички изпитвания се извършват в съответствие с действащи Български и Европейски Стандарти или по Валидирани Вътрешно Лабораторни Методи, приети от ИА БСА .

Акредитация

Изпитвателна лаборатория "ЦЕНТРАЛ" извършва анализите по методи в обхвата на акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 .

Обслужваме поръчки от цялата страна!
Покажи на картата
Премини към 3d карта
Тел: 0888 80 90 81

Свържете се!

Повтори
+359 888 80 90 81
[email protected]
Лаборатория: Казанлък 6100, ул. Акад. Петко Стайнов 1
Контакти за поръчки и запитвания:
+359 8999 444 77
+359 888 80 90 81